Subscribe Our YouTube channel

எங்களுடைய அப்ப்ளிகேஷனை கீழேயே உள்ள இமேஜை கிளிக் செய்து google playstore இல் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி...!!!

Monday, 14 November 2016

TNPSC அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடை

* சூரியன் உதிக்கும்போதும், சூரியன் மறையும்போது வானம் சிவப்பாகத் தோன்றக் காரணம் - சிவப்பு ஒளி குறைவாக சிதறுவதே.
* ஒரு லென்சின் திறன் அலகு - டயாப்டர்
* மின்மாற்றியின் திறனாவது - வெளிவிடும் ஆற்றல்/உள்ளிழுக்கும் ஆற்றல்

* கார்பன் 14-ன் அரை ஆயுட்காலம் - 5700 ஆண்டுகள்
* பைரோ மீட்டர் ---- விதியின் அடிப்படையில் வேலை செய்கிறது - பிரீராஸ்ட்டின் வெப்பம் மாற்றுத் தத்துவத்தின் வீணை காற்றுக் கருவியல்ல
* கடிகாரம் பழுதுபார்ப்பவர்களும், கைரேகை பார்ப்பவர்களும் எவ்வகை லென்சை பயன்படுத்துகின்றனர் - எளிய லென்சு
* அண்மையில் உள்ள பொருட்களை மட்டுமே தெளிவாகக் காண முடிந்து, தொலைவிலுள்ள பொருட்களைத் தெளிவாகக் காண இயலாத நிலை - கிட்டப்பார்வை என்று பெயர்.
* ஒளியாண்டு எதனை அளவிடப் பயன்படுகிறது - தூரத்தை
* மூடிய ஆர்கன் குழாயின் மூடிய முனையில் ------- திறந்த முனையில் ----- ஏற்படும் - கணுவும், எதிர்க்கணுவும்.
* ஒலி ----- வேகமாகச் செல்லும் - அதிர்வெண் அதிகமானால்

* காந்தத்தின் முனைகளுக்கு அருகே காந்த விசைக் கோடுகள் நெருக்கமாக இருக்கும்.
* ஒலியின் அதிர்வெண் அதிகரிக்கும்போது, திசைவேகம் - அதிகரிக்கிறது.
* அலைநீளத்தின் அலகு - மீட்டர்
* சந்திரனில் புவியீர்ப்பு விசையானது பூமியைவிட எத்தனை மடங்கு குறைவு - ஆறில் ஒரு பங்கு
* திரவமானிகள் அமைப்பதில் பயன்படும் விதி - மிதத்தல் விதி
* எந்திரங்களின் திறன் பொதுவாக குதிரைத் திறன் (HP) என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது.
* திசைவேகம் என்பது - அதிர்வெண் X அலை நீளம்
* ஒலி அலை ஒரு நெட்டலை அலையாகும்.
* பார்வையற்றோர் படிக்கும் எழுத்து முறையை கண்டறிந்தவர் - லூயிஸ் பிரெளலி
* பாலில் கொழுப்புச்சத்து குறைவாக காணப்படுவது - குளிர் காலத்தில்

* அணுக்கருவின் அமைப்பு மற்றும் தன்மை அறிய பயன்படுவது - காமாக் கதிர்கள்
* கடலின் ஆழத்தை அளக்கப் பயன்படும் கருவி - ஃபாதோ மீட்டர்
* நாம் சூரியனிடமிருந்து வெப்ப ஆற்றலை எம்முறையில் பெறுகிறோம் - கதிர்வீச்சு
* ஒரு பொருளின் எடை என்பது அதன் நிறை மற்றும் புவியீர்ப்பு விசையால் மேற்படும் முடுக்கம் ஆகியவற்றின் பெருக்குத் தொகைக்கு சமம்.
* எபிடியாஸ்கோப் பயன்படுவது - திரையில் படம் காட்ட.
* 1HP 746 வாட்டிற்குச் சமம்.
* ஒளி என்பது ஒருவகை ஆற்றல்
* தண்ணீரை பின்னுக்குத் தள்ளும்போது, படகு முன்னோக்கி நகருகிறது. இதை விளக்க பயன்படும் விதி - நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி
* ஒரு கால்வனா மீட்டரை வோல்ட் மீட்டராக மாற்றுவதற்கு - ஒர் உயர் மின் தடையை தொடர் இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும்.
* தொலைநோக்கியும், நுண்ணோக்கியும் மாறுபடும் விதம் - தொலைநோக்கியில், பொருளருகு லென்சின் குவியத் தொலைவைவி கண்ணருகு லென்சின் குவியத் தொலைவு அதிகம்.
டெசிபல் என்பது - ஒலிச்செறிவுக்கான அலகு
* சோக் (CHOKE) பயன்படுத்தப்படுவதன் நோக்கம் - மாறுதிசை மின்சுற்றில் மின்னோட்ட வலிமையை குறைக்க
* முழு கரும்பொருள் என்பது - எல்லா அலைநீள கதிரியக்கத்தையும் உள்ளிழுத்து வெளியிடும்.
* கூட்டு நுண்ணோக்கி பயன்படும் துறை - மருத்துவத் துறையில்

* ஒரு பொருள் தனிச்சுழி வெப்பநிலையில் மட்டுமே கதிர்வீச்சு ஆற்றல் உமிழ்வதை நிறுத்தும்.
* அழுத்தம் அதிகரித்தால் கொதிநிலை அதிகரிக்கும் என்ற தத்துவம் பிரஷர் குக்கரில் பயன்படுகிறது.
* மனித உடலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது இரத்தத்தின் பாகியல் எண் மதிப்பு குறைகிறது.
* பாதரசம் வெப்பநிலைமானிகளில் பயன்படுத்தப்பட முக்கிய காரணம் - குறைந்த தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன்.
* பனிக்கட்டியுடன் உப்பைச் சேர்க்கும்போது அதன் உருகுநிலை குறைகிறது.
* வெவ்வேறு திரவங்கள் வெவ்வேறு அளவில் பருமப்பெருக்கம் அடைகின்றன.
* நிலை மாற்றத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் வெப்பம் - உலர்மறை வெப்பம்.
* சூடான காற்ரு சாதாரணக் காற்றைவிட லேசானது.
* ஒரு இயக்கும் குளிர்பதனி மூடிய அறையில் வைக்கப்படும்போது அறையின் வெப்பநிலை உயரும்.
* பருமன் மாறாத போது வாயுவின் வெப்ப நிலை அதிகரித்தால் அது அழுத்தப் பெருக்கம் அடைகிறது.

* ஒரு ஒளி வருடம் என்பது ஒளி ஒரு வருட காலத்தில் பயணிக்கும் தொலைவு.
* ஒளியின் தீவிரத்தை (Intensity) அளக்க உதவும் கருவி - கான்ட்லா.
* கண்ணுக்கு சுகத்தைக் கொடுக்கும் நிறம் - மஞ்சள்.
* ஒளியைக் குறித்த படிப்பு -  Optics
* ஒளி வெற்றிடத்தில்தான் மிக அதிக வேகத்தில் பாயும்.
* குவாண்டம் சித்தாந்தத்தை வெளியிட்டவர் - மாக்ஸ் பிளாங்
* ஒளியின் அடிப்படை நிறங்கள் - பச்சை, சிவப்பு, நீலம்
* மின்மினிப்பூச்சிகள் இரவில் ஒளி சிதற அதன் உடலில் உள்ள லூஸிஃபெரின் என்ற வேதிப்பொருளே காரணம்.
* ஒளியலைக்கொள்கையை கண்டுபிடித்தவர் - கிறிஸ்டியன் ஹைகன்ஸ்
* வானவில்லின் மேற்பகுதியில் காணப்படும் நிறம் - சிவப்பு

* ஆப்டிகல் பைபரில் பயன்படும் தத்துவம் - முழு அக எதிரொளிப்பு.
* வானவில் உருவாகக் காரணமான நிகழ்வு - நிறப்பிரிகையும் முழு அக எதிரொளிப்பும்.
* பொருள்களின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காணப்பயன்படுவது - நிறமாலைமானி.
* தொலை நகலியினால் (Fax) அனுப்ப வேண்டிய ஆவணத்தை மின்னலைகளாக மாற்றும் முறை - வரிக்கண்ணோட்டம்.
* சூரிய அடுப்பில் பயன்படுவது - குழி ஆடி.
* ஒளிச்செறிவின் அலகு - கேண்டிலா.
* ஒளிவிலகலின் போது ஒளியின் திசையில் மாற்றம் ஏற்படும்.
* ஒளியின் திசைவேகத்தை முதன் முதலில் வெற்றிகரமாக கணக்கிட்டவர் - ரோமர்.
* இரு இணையான சமதள ஆடிகளுக்கு இடையிலுள்ள பொருளின் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை - எண்ணில்லாதது.
* நீரின் ஒளிவிலகல் எண்: 1.33. ஒளிவிலகல் எண் : 2.42.

* இந்த பிரபஞ்சத்தின் மிக அதிகமாகக் காணப்படும் வாயு - ஹைட்ரஜன்.
* காற்று மண்டலத்தில் மிக அதிகமாக காணப்படும் வாயு - நைட்ரஜன்
* சிரிப்பூட்டும் வாயு என்பது - நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு.
* ஒளிச்சேர்க்கையின்போது தாவரங்கள் ஆக்சிஜனை வெளிவிடுகின்றன.
* மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைந்ததே ஒஸோன்.
* தண்ணீரில் சுத்திகரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மிக முக்கிய வாயு - குளோரின்
* போபால் விஷவாயு விபத்தில் வெளியேறிய வாயு - மீதைல் ஐசோசோ சயனைட்
* இயற்கை எரிவாயுவில் பெரும்பான்மையாக அடங்கியிருப்பது - மீத்தேன்.
* ஆக்சிஜனைக் கண்டுபிடித்தவர் - ஜோசப் ப்ரீஸ்ட்லி
* கார்பன்-டை ஆக்சைடைக் கண்டுபிடித்தவர் - ஜோசப் பிளாக்.

* புறவிசை செயல் படாதவரை ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் என்பது - நியூட்டன் விதி.
* பொருளின் நிலைமைப்பண்பு அதன் நிரையைப் பொறுத்தது.
* மேலிலிருந்து ஒருபொருள் தானாக கீழே விழும்போது அதன் திசைவேகம் அதிகரிக்கும்.
* இயங்கும் பொருளின் உந்தம் நிறையையும், திசைவேகத்தையும் சார்ந்தது.
* புவியின் விடுபடு திசைவேகத்தின் மதிப்பு - 11.2 கி.மீ/வி
* துருவப்பகுதியில் புவியின் ஆரம் குறைவாக இருப்பதால் அங்கு புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு அதிகம்.
* மூன்று வகை அலைகள்: இயந்திரவியல் அலைகள், மின்காந்த அலைகள் மற்றும் பருப்பொருள் அலைகள்.
* ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு அலைபரவும் போது அலை நீளமும், திசை வேகமும் மாறும்.
* ஒரு பொருள் எந்த நிலையிலிருந்தாலும் அதன் எடை முழுவதும் ஒரு புள்ளியின் வழியேதான் செயல்படுகிறது.
* அதிகத் திசை வேகத்தோடு புவியின் வளி மண்டலத்தின் நுழையும் பொருள் தீப்பிடித்து எரியக் காரணம் - காற்றின் பாகுநிலை.

மாணவர்களுக்கு நீதிபோதனை வகுப்புகளுக்கான புத்தகம் அச்சடிக்கும் பணி தீவிரம் பள்ளிக்கல்வித்துறை நடவடிக்கை

மாணவர்களுக்கு நீதிபோதனை வகுப்புகளுக்கான புத்தகம் அச்சடிக்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

கல்வியோடு நல்லொழுக்கம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வியுடன் நல்லொழுக்கத்தையும் கற்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பள்ளிக்கல்வித்துறை நடவடிக்கை எடுத்துவருகிறது.
அதன்படி அனைத்து வகுப்புகளிலும் ஆசிரியர்கள் நீதிபோதனைவகுப்புகளை நடத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 6, 7, 8-ம் வகுப்புகளில் மாணவ-மாணவிகளுக்கு நீதிபோதனை வகுப்புகள் எடுக்க ஆசிரியர்களுக்கு தனியாக புத்தகம் அச்சடிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. தற்போது 9 மற்றும் 10-ம் வகுப்புகளுக்கான நீதிபோதனை புத்தகங்கள் அச்சடிக்கும் பணி தீவிரமாக நடந்துவருகிறது. மனிதநேயம், திறன்வளர்த்தல் அந்த புத்தகங்களில் பொதுஉடமை, மனதிடம், தேசிய உணர்வு, திறன் வளர்த்தல், சேவை மனப்பான்மை, உடல்நலம் பேணுதல், மனிதநேயம், சாலை விதிகளை மதித்தல், பொதுசொத்துகளை பாதுகாத்தல், கடமை உணர்வு, போதை இல்லா வாழ்வு, புகைபிடிப்பதால் புற்றுநோய் ஆபத்து, வெற்றி தோல்விகளை சமமாக பாவித்தல், பெற்றோரை மதித்தல், மதநல்லிணக்கம், சகிப்புதன்மை, பெண்ணின் பெருமை உள்பட பல்வேறு தலைப்புகளில் விளக்கத்துடன் கூறப்பட்டுள்ளன. மேலும் 9, மற்றும் 10-ம் வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு இந்த நீதிபோதனை வகுப்புகளை எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்து விரைவில் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. இந்த பயிற்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி இயக்குனர் வி.சி.ராமேஸ்வரமுருகன் செய்து வருகிறார்.

கலை பாடங்களால் தேர்ச்சி விகிதம் சரிவு! சிறப்பு பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு!

பொதுத்தேர்வு முடிவுகளில், அதிக தோல்வி விகிதத்தைச் சந்திக்கும் கலைப் பாடப் பிரிவுகளுக்கு, அரசுப் பள்ளிகளில் சிறப்பு பயிற்சி வகுப்பு துவக்க, ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

 கோவை மாவட்டத்தில், 93 அரசு, அரசு உதவிபெறும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் உள்ளன. தனியார் பள்ளிகளை ஒப்பிடுகையில், அரசு பள்ளிகளில் தான், ஆண்டுதோறும் தேர்ச்சி விகிதம் குறைகிறது. தேர்ச்சி விகிதத்தை அதிகரிக்க, நடப்பு கல்வியாண்டில், பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் அமல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பொதுத்தேர்வு எழுதும் பத்தாம், பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு, முன் அரையாண்டு தேர்வு, வரும் 14ல் துவங்குகிறது. இதில் முழு பாடத்திட்டத்தில் இருந்தும், கேள்விகள் இடம்பெறும். அரையாண்டு தேர்வு முடிவுகளை ஆய்வு செய்து, கல்வியில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு, சிறப்பு வகுப்பு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இதுதவிர, கடந்த ஐந்து ஆண்டு, பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை ஆய்வு செய்ததில், கலைப் பாட பிரிவுகளில் தான், மாணவர்கள் பின்தங்கியிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இதற்கு, அரசுப்பள்ளிகளில், கலைப்பாட பிரிவு ஆசிரியர் பணியிடம் நிரப்பப்படாமல் இருப்பது முக்கிய காரணமாகும். காலிப்பணியிடத்தை நிரப்புவது குறித்து, பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பள்ளி வாரியாக, கலைப்பாட பிரிவுகளுக்கு, சிறப்பு பயிற்சி அளிக்க, ஆசிரியர் குழுக்களை உருவாக்கி கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக, சமீபத்தில் நடந்த, தலைமையாசிரியர்கள் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அருள்முருகன் கூறியதாவது:

கலைப்பாட பிரிவில், கணிதம், வணிகவியல், பொருளாதாரம், கணக்கு பதிவியல், வரலாறு பாடங்களில் தான், அதிக மாணவர்கள் தோல்வியை தழுவுகின்றனர். அரையாண்டு தேர்வு முடிவுகளில், பின்தங்கிய மாணவர்களை தரம்பிரித்து, சிறப்பு பயிற்சி அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.

மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை பொருத்து, குறிப்பிட்ட பள்ளிகளை, நோடல் மையமாக அறிவித்து, பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு, சிறப்பு பயிற்சி அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.

சிறப்புப் பயிற்சி அளிக்க, சிறப்பாக பாடம் நடத்தும், ஆசிரியர்களை ஒருங்கிணைத்து, குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி வாரியாக மாணவர்களின் பட்டியல் தயாரித்து, பொதுத்தேர்வுக்கான முன்தயாரிப்பு பணிகள் துவங்கப்படும். இதன்மூலம், வரும் பொதுத்தேர்வில், தோல்வி விகிதம் குறையும் என எதிர்பார்க்கிறோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

மாணவர்களுக்கு நீதிபோதனை வகுப்புகளுக்கான புத்தகம் அச்சடிக்கும் பணி தீவிரம் பள்ளிக்கல்வித்துறை நடவடிக்கை

மாணவர்களுக்கு நீதிபோதனை வகுப்புகளுக்கான புத்தகம் அச்சடிக்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

கல்வியோடு நல்லொழுக்கம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வியுடன் நல்லொழுக்கத்தையும் கற்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பள்ளிக்கல்வித்துறை நடவடிக்கை எடுத்துவருகிறது.
அதன்படி அனைத்து வகுப்புகளிலும் ஆசிரியர்கள் நீதிபோதனைவகுப்புகளை நடத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 6, 7, 8-ம் வகுப்புகளில் மாணவ-மாணவிகளுக்கு நீதிபோதனை வகுப்புகள் எடுக்க ஆசிரியர்களுக்கு தனியாக புத்தகம் அச்சடிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. தற்போது 9 மற்றும் 10-ம் வகுப்புகளுக்கான நீதிபோதனை புத்தகங்கள் அச்சடிக்கும் பணி தீவிரமாக நடந்துவருகிறது. மனிதநேயம், திறன்வளர்த்தல் அந்த புத்தகங்களில் பொதுஉடமை, மனதிடம், தேசிய உணர்வு, திறன் வளர்த்தல், சேவை மனப்பான்மை, உடல்நலம் பேணுதல், மனிதநேயம், சாலை விதிகளை மதித்தல், பொதுசொத்துகளை பாதுகாத்தல், கடமை உணர்வு, போதை இல்லா வாழ்வு, புகைபிடிப்பதால் புற்றுநோய் ஆபத்து, வெற்றி தோல்விகளை சமமாக பாவித்தல், பெற்றோரை மதித்தல், மதநல்லிணக்கம், சகிப்புதன்மை, பெண்ணின் பெருமை உள்பட பல்வேறு தலைப்புகளில் விளக்கத்துடன் கூறப்பட்டுள்ளன. மேலும் 9, மற்றும் 10-ம் வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு இந்த நீதிபோதனை வகுப்புகளை எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்து விரைவில் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. இந்த பயிற்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி இயக்குனர் வி.சி.ராமேஸ்வரமுருகன் செய்து வருகிறார்.

இளைஞர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு; வங்கிகளில் 4122 சிறப்பு அதிகாரி பணி: ஐபீபிஎஸ் அறிவிப்பு

இந்தியன் வங்கி, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, கனரா வங்கி போன்ற 20 அரசுமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் ஏற்பட்டுள்ள பணியிடங்களுக்கான பொது எழுத்துத் தேர்வினை ஐபீபிஎஸ் என்ற நிறுவனம் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை நடத்துகிறது.  

இந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் வேலைவாய்ப்பை எதிர்நோக்கி உள்ள ஆண்கள், பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில் ஐபீபிஎஸ் நிறுவனம் 2016 -ஆம் ஆண்டிற்கான 4122 சிறப்பு அதிகாரி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. 

இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள இந்திய இளைஞர்களிடமிருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 4,122

பணி - காலியிடங்கள் விவரம்:  

பணி: I.T. Officer (Scale-I) - 335

பணி: Agricultural Field Officer (Scale I) - 2580

பணி: Rajbhasha Adhikari (Scale I) - 65

பணி: Law Officer (Scale I) - 115

பணி: HR/Personnel Officer (Scale I) - 81

பணி: Marketing Officer (Scale I) - 946

வயதுவரம்பு: இதற்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 01.11.2016 தேதியின்படி 20 வயதுக்கு குறையாமலும், 30 வயதுக்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி இடஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கு வயதுவரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படும்.

கல்வித் தகுதி: குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.600. மற்ற அனைத்து பிரிவினருக்கும் கட்டண விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை 16.11.2016 முதல் 02.12.2016 தேதிக்குள் ஆன்லைனில் செலுத்தலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.ibps.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 02.12.2016

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.ibps.in/wp-content/uploads/Detail_Advt_CWE_SPL_VI_2016.pdf என்ற இணையதள லிங்கை கிளிக் செய்து படித்து அறிந்து கொள்ளலாம்.

TNPSC அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடை

* சூரியன் உதிக்கும்போதும், சூரியன் மறையும்போது வானம் சிவப்பாகத் தோன்றக் காரணம் - சிவப்பு ஒளி குறைவாக சிதறுவதே.
* ஒரு லென்சின் திறன் அலகு - டயாப்டர்
* மின்மாற்றியின் திறனாவது - வெளிவிடும் ஆற்றல்/உள்ளிழுக்கும் ஆற்றல்

* கார்பன் 14-ன் அரை ஆயுட்காலம் - 5700 ஆண்டுகள்
* பைரோ மீட்டர் ---- விதியின் அடிப்படையில் வேலை செய்கிறது - பிரீராஸ்ட்டின் வெப்பம் மாற்றுத் தத்துவத்தின் வீணை காற்றுக் கருவியல்ல
* கடிகாரம் பழுதுபார்ப்பவர்களும், கைரேகை பார்ப்பவர்களும் எவ்வகை லென்சை பயன்படுத்துகின்றனர் - எளிய லென்சு
* அண்மையில் உள்ள பொருட்களை மட்டுமே தெளிவாகக் காண முடிந்து, தொலைவிலுள்ள பொருட்களைத் தெளிவாகக் காண இயலாத நிலை - கிட்டப்பார்வை என்று பெயர்.
* ஒளியாண்டு எதனை அளவிடப் பயன்படுகிறது - தூரத்தை
* மூடிய ஆர்கன் குழாயின் மூடிய முனையில் ------- திறந்த முனையில் ----- ஏற்படும் - கணுவும், எதிர்க்கணுவும்.
* ஒலி ----- வேகமாகச் செல்லும் - அதிர்வெண் அதிகமானால்

* காந்தத்தின் முனைகளுக்கு அருகே காந்த விசைக் கோடுகள் நெருக்கமாக இருக்கும்.
* ஒலியின் அதிர்வெண் அதிகரிக்கும்போது, திசைவேகம் - அதிகரிக்கிறது.
* அலைநீளத்தின் அலகு - மீட்டர்
* சந்திரனில் புவியீர்ப்பு விசையானது பூமியைவிட எத்தனை மடங்கு குறைவு - ஆறில் ஒரு பங்கு
* திரவமானிகள் அமைப்பதில் பயன்படும் விதி - மிதத்தல் விதி
* எந்திரங்களின் திறன் பொதுவாக குதிரைத் திறன் (HP) என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது.
* திசைவேகம் என்பது - அதிர்வெண் X அலை நீளம்
* ஒலி அலை ஒரு நெட்டலை அலையாகும்.
* பார்வையற்றோர் படிக்கும் எழுத்து முறையை கண்டறிந்தவர் - லூயிஸ் பிரெளலி
* பாலில் கொழுப்புச்சத்து குறைவாக காணப்படுவது - குளிர் காலத்தில்

* அணுக்கருவின் அமைப்பு மற்றும் தன்மை அறிய பயன்படுவது - காமாக் கதிர்கள்
* கடலின் ஆழத்தை அளக்கப் பயன்படும் கருவி - ஃபாதோ மீட்டர்
* நாம் சூரியனிடமிருந்து வெப்ப ஆற்றலை எம்முறையில் பெறுகிறோம் - கதிர்வீச்சு
* ஒரு பொருளின் எடை என்பது அதன் நிறை மற்றும் புவியீர்ப்பு விசையால் மேற்படும் முடுக்கம் ஆகியவற்றின் பெருக்குத் தொகைக்கு சமம்.
* எபிடியாஸ்கோப் பயன்படுவது - திரையில் படம் காட்ட.
* 1HP 746 வாட்டிற்குச் சமம்.
* ஒளி என்பது ஒருவகை ஆற்றல்
* தண்ணீரை பின்னுக்குத் தள்ளும்போது, படகு முன்னோக்கி நகருகிறது. இதை விளக்க பயன்படும் விதி - நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி
* ஒரு கால்வனா மீட்டரை வோல்ட் மீட்டராக மாற்றுவதற்கு - ஒர் உயர் மின் தடையை தொடர் இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும்.
* தொலைநோக்கியும், நுண்ணோக்கியும் மாறுபடும் விதம் - தொலைநோக்கியில், பொருளருகு லென்சின் குவியத் தொலைவைவி கண்ணருகு லென்சின் குவியத் தொலைவு அதிகம்.
டெசிபல் என்பது - ஒலிச்செறிவுக்கான அலகு
* சோக் (CHOKE) பயன்படுத்தப்படுவதன் நோக்கம் - மாறுதிசை மின்சுற்றில் மின்னோட்ட வலிமையை குறைக்க
* முழு கரும்பொருள் என்பது - எல்லா அலைநீள கதிரியக்கத்தையும் உள்ளிழுத்து வெளியிடும்.
* கூட்டு நுண்ணோக்கி பயன்படும் துறை - மருத்துவத் துறையில்

* ஒரு பொருள் தனிச்சுழி வெப்பநிலையில் மட்டுமே கதிர்வீச்சு ஆற்றல் உமிழ்வதை நிறுத்தும்.
* அழுத்தம் அதிகரித்தால் கொதிநிலை அதிகரிக்கும் என்ற தத்துவம் பிரஷர் குக்கரில் பயன்படுகிறது.
* மனித உடலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது இரத்தத்தின் பாகியல் எண் மதிப்பு குறைகிறது.
* பாதரசம் வெப்பநிலைமானிகளில் பயன்படுத்தப்பட முக்கிய காரணம் - குறைந்த தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன்.
* பனிக்கட்டியுடன் உப்பைச் சேர்க்கும்போது அதன் உருகுநிலை குறைகிறது.
* வெவ்வேறு திரவங்கள் வெவ்வேறு அளவில் பருமப்பெருக்கம் அடைகின்றன.
* நிலை மாற்றத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் வெப்பம் - உலர்மறை வெப்பம்.
* சூடான காற்ரு சாதாரணக் காற்றைவிட லேசானது.
* ஒரு இயக்கும் குளிர்பதனி மூடிய அறையில் வைக்கப்படும்போது அறையின் வெப்பநிலை உயரும்.
* பருமன் மாறாத போது வாயுவின் வெப்ப நிலை அதிகரித்தால் அது அழுத்தப் பெருக்கம் அடைகிறது.

* ஒரு ஒளி வருடம் என்பது ஒளி ஒரு வருட காலத்தில் பயணிக்கும் தொலைவு.
* ஒளியின் தீவிரத்தை (Intensity) அளக்க உதவும் கருவி - கான்ட்லா.
* கண்ணுக்கு சுகத்தைக் கொடுக்கும் நிறம் - மஞ்சள்.
* ஒளியைக் குறித்த படிப்பு -  Optics
* ஒளி வெற்றிடத்தில்தான் மிக அதிக வேகத்தில் பாயும்.
* குவாண்டம் சித்தாந்தத்தை வெளியிட்டவர் - மாக்ஸ் பிளாங்
* ஒளியின் அடிப்படை நிறங்கள் - பச்சை, சிவப்பு, நீலம்
* மின்மினிப்பூச்சிகள் இரவில் ஒளி சிதற அதன் உடலில் உள்ள லூஸிஃபெரின் என்ற வேதிப்பொருளே காரணம்.
* ஒளியலைக்கொள்கையை கண்டுபிடித்தவர் - கிறிஸ்டியன் ஹைகன்ஸ்
* வானவில்லின் மேற்பகுதியில் காணப்படும் நிறம் - சிவப்பு

* ஆப்டிகல் பைபரில் பயன்படும் தத்துவம் - முழு அக எதிரொளிப்பு.
* வானவில் உருவாகக் காரணமான நிகழ்வு - நிறப்பிரிகையும் முழு அக எதிரொளிப்பும்.
* பொருள்களின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காணப்பயன்படுவது - நிறமாலைமானி.
* தொலை நகலியினால் (Fax) அனுப்ப வேண்டிய ஆவணத்தை மின்னலைகளாக மாற்றும் முறை - வரிக்கண்ணோட்டம்.
* சூரிய அடுப்பில் பயன்படுவது - குழி ஆடி.
* ஒளிச்செறிவின் அலகு - கேண்டிலா.
* ஒளிவிலகலின் போது ஒளியின் திசையில் மாற்றம் ஏற்படும்.
* ஒளியின் திசைவேகத்தை முதன் முதலில் வெற்றிகரமாக கணக்கிட்டவர் - ரோமர்.
* இரு இணையான சமதள ஆடிகளுக்கு இடையிலுள்ள பொருளின் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை - எண்ணில்லாதது.
* நீரின் ஒளிவிலகல் எண்: 1.33. ஒளிவிலகல் எண் : 2.42.

* இந்த பிரபஞ்சத்தின் மிக அதிகமாகக் காணப்படும் வாயு - ஹைட்ரஜன்.
* காற்று மண்டலத்தில் மிக அதிகமாக காணப்படும் வாயு - நைட்ரஜன்
* சிரிப்பூட்டும் வாயு என்பது - நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு.
* ஒளிச்சேர்க்கையின்போது தாவரங்கள் ஆக்சிஜனை வெளிவிடுகின்றன.
* மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைந்ததே ஒஸோன்.
* தண்ணீரில் சுத்திகரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மிக முக்கிய வாயு - குளோரின்
* போபால் விஷவாயு விபத்தில் வெளியேறிய வாயு - மீதைல் ஐசோசோ சயனைட்
* இயற்கை எரிவாயுவில் பெரும்பான்மையாக அடங்கியிருப்பது - மீத்தேன்.
* ஆக்சிஜனைக் கண்டுபிடித்தவர் - ஜோசப் ப்ரீஸ்ட்லி
* கார்பன்-டை ஆக்சைடைக் கண்டுபிடித்தவர் - ஜோசப் பிளாக்.

* புறவிசை செயல் படாதவரை ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் என்பது - நியூட்டன் விதி.
* பொருளின் நிலைமைப்பண்பு அதன் நிரையைப் பொறுத்தது.
* மேலிலிருந்து ஒருபொருள் தானாக கீழே விழும்போது அதன் திசைவேகம் அதிகரிக்கும்.
* இயங்கும் பொருளின் உந்தம் நிறையையும், திசைவேகத்தையும் சார்ந்தது.
* புவியின் விடுபடு திசைவேகத்தின் மதிப்பு - 11.2 கி.மீ/வி
* துருவப்பகுதியில் புவியின் ஆரம் குறைவாக இருப்பதால் அங்கு புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு அதிகம்.
* மூன்று வகை அலைகள்: இயந்திரவியல் அலைகள், மின்காந்த அலைகள் மற்றும் பருப்பொருள் அலைகள்.
* ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு அலைபரவும் போது அலை நீளமும், திசை வேகமும் மாறும்.
* ஒரு பொருள் எந்த நிலையிலிருந்தாலும் அதன் எடை முழுவதும் ஒரு புள்ளியின் வழியேதான் செயல்படுகிறது.
* அதிகத் திசை வேகத்தோடு புவியின் வளி மண்டலத்தின் நுழையும் பொருள் தீப்பிடித்து எரியக் காரணம் - காற்றின் பாகுநிலை.

எங்களுடைய அப்ப்ளிகேஷனை கீழேயே உள்ள இமேஜை கிளிக் செய்து google playstore இல் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி...!!!